پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

نام و نام خانوادگی : رمضان نجفی

سمت : رئیس شورای اسلامی شهر شازند

مدرک تحصیلی :  فوق دیپلم

رشته تحصیلی :  تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی : شیوا مشیدی

سمت : نائب رئیس شورای اسلامی شهر شازند

مدرک تحصیلیف : فوق لیسانس

رشته تحصیلی :شیمی


 
نام و نام خانوادگی :  مرتضی   لک

سمت : خزانه دار شورای اسلامی شهر شازند

مدرک تحصیلی :  فوق لیسانس

رشته تحصیلی : حقوق

 

 


نام و نام خانوادگی : غلامعلی غفاری

سمت : دبیر  شورای اسلامی شهر شازند

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : تاریخ

 


 

 
نام و نام خانوادگی :  قاسم کلیایی

سمت : سخنگوی شورای اسلامی شهر شازند

مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی :  الهیات

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0