پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 صفحه اصلی
 درباره شهر
 پیشینه تاریخی شهر
 موقعیت جغرافیایی شهر
 نقشه شهر
 نقشه شهر
 واحدهای تابعه شهرداری
 حوزه شهردار
 مسئول دفتر شهردار
 معاونت
 حراست
 روابط عمومی
 مرکز مدیریت شهری 137
 حقوقی
 ذیحسابی
 املاک
 فناوری اطلاعات وارتباطات وامور رایانه
 حوزه مالی و اداری
 امور مالی
 حسابداری
 امور اداری و کارگزینی
 درآمد
 نوسازی و ممیزی
 جمع دار و امین اموال
 کارپردازی
 دبیرخانه و بایگانی
 تاسیسات شن و ماسه و آسفالت
 حوزه فنی وعمران
 فنی و شهر سازی
 عمران
 حوزه خدمات شهری
 خدمات شهری
 فضای سبز
 معرفی مسئول
 شرح وظایف و عملکرد
 زیبا سازی
  حمل و نقل
 معرفی مسئول
 شرح وظایف
 موتوری
 آتش نشانی
 حفاری
 شورای شهر
 شورای دوره اول
 معرفی اعضاء
 مصوبات شورا
 شورای دوره دوم
 معرفی اعضاء
 مصوبات شورا
 شورای دوره سوم
 معرفی اعضاء
 مصوبات شورا
 شورای دوره چهارم
 معرفی اعضاء
 مصوبات شورا
 شورای دوره پنجم
 معرفی اعضاء
 مصوبات شورا
 راهنمای مراجعین
 قانون شهرداری ها
 اساسنامه ها
 آیین نامه ها
 اطلاعیه ها
 مناقصات و مزایدات
 منوی سایت
 گردش کار شهرسازی
 مجوزهای واحد درامد
 مدارک واحددرآمد
 اطلاعات پایه شهرسازی
 مدارک موردنیازاملاک
 مدارک موردنیازنوسازی
 گردش کار املاک
 جستجوی سایت
 پرسش و پاسخ
 ماهنامه شهرداری ها
 مراکز آموزشی
 خبرگزاریها و روزنامه ها
 آب و هوا
 پروژه های عمرانی در دست اقدام
 آلودگی هوا
 پیگیری درخواست
 بررسی مسئولین
 فرم عضویت در اتاق فکر شهرداری شازند

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0