نام و نام خانوادگی : قاسم کلیایی

سمت : رئیس شورای اسلامی شهر شازند

مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی : الهیات


 
نام و نام خانوادگی : سلمان اکبری

سمت : نائب رئیس شورای اسلامی شهر شازند

مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی
 


نام و نام خانوادگی : ابوالفضل گنجی

سمت : خزانه دار شورای اسلامی شهر شازند

مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی :


 
 

نام و نام خانوادگی :مهدی علی بخشی

سمت : دبیر  شورای اسلامی شهر شازند

مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی : حقوق
 
 

نام و نام خانوادگی : رمضان نجفی

سمت : سخنگوی شورای اسلامی شهر شازند

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم

رشته تحصیلی : تربیت بدنی
 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0