پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

    تاریخ : 1402/07/12
  نام و نام خانوادگی  کد ملی  تاریخ تولد  محل تولد  تلفن همراه  تلفن ثابت  پست الکتونیک
              
  آدرس محل سکونت  
  آدرس محل کار  
  آخرین مدرک تحصیلی و رشته  
  شغل و سمت  
  
  به چه میزان مایل به صرف وقت در اتاق فکر شهرداری هستید ؟
  
      
  مناسب ترین روز جهت برگزاری جلسه اتاق فکر از نظر شما :
  
            
  مناسب ترین ساعات برای حضور شما در اتاق فکر :
  
          
  
  1- تخصص یا توانایی اصلی شما در چه زمینه ای است ؟
  
  2- در صورتی که در تشکل یا انجمن های دولتی و غیردولتی عضو هستید ذکر نمایید.
  
  3- از جلسات اتاق فکر چه انتظاری دارید ؟
  
   * تکمیل این فرم به منزله تمایل به عضویت در اتاق فکر شهرداری شازند است، لطفا دلیل این تمایل را بیان کنید.
  
  ارسال

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0