به سامانه رسیدگی به شکایات و ارتباط مردمی شهرداری شازند خوش آمدید

شهروند گرامی

 با سلام وادب

سامانه الکترونیکی پاسخگویی به شکایات و ارتباط مردمی شهرداری شازند که در اجرای ماده 25 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد فعال گردیده، فرآیندی است که به موجب آن شما می توانید شکایات خود را ثبت نموده و شهردار ،حراست و سایر دفاتر ذیربط مسئولیت رسیدگی به این شکایات را به عهده دارند.

رویه ثبت و رسیدگی به شکایات در سامانه موصوف به گونه ای است که چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات شهرداری شازند در زمینه های نقض قوانین، عدم انجام وظیفه یا درخواست وجه من غیر حق از سوی ماموران شهرداری و سایر کارکنان شاغل ، شکایتی داشته و شخصا ذینفع آن بوده و خواهان رسیدگی برای احقاق حق خود باشید و یا به عنوان یک شهروند آگاه با حسن مسئولیت اجتماعی از سوء جریان اداری نظیر تضییع حقوق دولت،منابع طبیعی ،محیط زیست، وجود فساد و جرم و یا دیگر تخلفات اداری اطلاعاتی دارید، میتوانید شکایت و یا اطلاعات خود از این گونه سوء جریانات را با توجه و رعایت نکات زیر به این سامانه ارسال نمائید تا وفق مقررات به آن رسیدگی شود. بدیهی است پاسخ  لازم پس از رسیدگی از طریق این سامانه به اطلاع شما خواهد رسید.

پیش از تنظیم و ارسال شکایت خود به نکات زیر توجه فرمائید:

1-   در صورتی که قبلا شکایت خود را به روش دیگری ارسال نموده اید و پرونده شما در حال رسیدگی است، از ارسال مجدد شکایت خودداری نمائید.

2-   به شکایت هایی که دارای اطلاعات ناقص و یا نادرست بوده و یا مشخصات شاکی ناقص و یا هویت وی احراز نشود، رسیدگی نخواهد شد.

3-   تکمیل اطلاعات برای فیلدهای ستاره دار اجباری است.

4-   متن شکایت خود را حداکثر در 1500 کلمه معادل تقریبی 3  صفحه A4  تنظیم نمائید.

5-   شکایت باید همراه با دلایل اثباتی باشد .

6-   رسیدگی به دعاوی بین اشخاص حقیقی و حقوقی که برای احقاق حقوق آنان مراجع دادگستری تعیین شده است، در صلاحیت این شهرداری نیست.

7-   مسئولیت قانونی مطالب اظهار شده بر عهده شاکی خواهد بود.

 

            

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0