پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

نام ونام خانوادگی

 احمد فرجی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

مسئول فناوری اطلاعات 

شماره تماس

 38228050


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0