نام ونام خانوادگی

 احمد فرجی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

مسئول فناوری اطلاعات 

شماره تماس

 38228050


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0