پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی واحد فضای سبز

 

 

نام ونام خانوادگی

حجت االه هداوند 

 

تاریخ تولد

 1352

تحصیلات

 کارشناسی ارشد

سمت

مسئول فضای سبز 

شماره تماس

 

نام ونام خانوادگی

سمت

احمد قهرمانی

کارشناس فضای سبز 


 
 

5.1.0.0
V5.1.0.0