پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


 

نام ونام خانوادگی

 محمد علی باقری

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

 مسئول عمران

شماره تماس

38228040-50

نام ونام خانوادگی

سمت

سید محمد مطلبی

کارشناس  عمران 

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0