پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 
 

نام ونام خانوادگی

عباس  حاجیان

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

 مسئول کارپردازی

شماره تماس

 

نام ونام خانوادگی

سمت

 

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0