پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی واحد ممیزی


نام ونام خانوادگی

 حسین  شیری

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

 مسئول ممیزی ونوسازی

شماره تماس

 38225520


5.1.0.0
V5.1.0.0