پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی مسئول املاک
 
 

نام ونام خانوادگی

عبدالرضا میرزایی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

 مسئول املاک

شماره تماس

 


5.1.0.0
V5.1.0.0