پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 
 

نام ونام خانوادگی

مجید نصرالهی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

 سرپرست املاک

شماره تماس

38228040


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0