نام ونام خانوادگی

مجید نصرالهی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

 سرپرست املاک

شماره تماس

38228040


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0