نام ونام خانوادگي

سید فخرالدین مطلبی 

 

تاريخ تولد

 

تحصيلات

سمت

معاون

شماره تماس

38228050


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0