پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مسئول دفتر شهردار

نام ونام خانوادگی

 مجید انصاری

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

 مسئول دفتر شهردار

شماره تماس

 38225520

 

 


5.1.0.0
V5.1.0.0