پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
10خریداری یک دستگاه پیکاپ دوکابین صفرکیلومتر فراخوان 1399/12/061399/12/251399/12/131399/12/23مشاهده اطلاعات کامل
9پیاده سازی دوبین های مدار بسته سطح شهر مناقصه 1399/12/061399/12/301399/12/131399/12/23مشاهده اطلاعات کامل
6کندمان آسفالت وآسفالت ریزی خیابان های سطح شهر مناقصه 1399/11/281399/12/171399/12/051399/12/16مشاهده اطلاعات کامل
8احداث ساختمان کتابخانه مناقصه 1399/11/231399/12/111399/11/301399/12/10مشاهده اطلاعات کامل
7اجرای کف فرش بتنی پرسی واصلاح وترمیم جداول بلوار وخیابان استاد مطهری مناقصه 1399/11/281399/12/171399/12/051399/12/16مشاهده اطلاعات کامل
5آگهی مزایده عمومی اماکن پارک سراب عباس آباد مزايده 1399/06/031399/06/221399/06/191399/06/20مشاهده اطلاعات کامل
4فروش ماشین آلات سبک وسنگین مزايده 1399/06/161399/07/011399/06/291399/06/29مشاهده اطلاعات کامل
3اجرای آسفالت ریزی معابر وخیابان های سطح شهر یک مرحله ای 1399/06/161399/07/071399/06/241399/07/03مشاهده اطلاعات کامل
2جدولگذاری ،ترمیم جداول و پل های محله کلاوه یک مرحله ای 1399/06/121399/06/301399/06/191399/06/29مشاهده اطلاعات کامل
1پروژه جدول گذاری وترمیم جداول وپل های محله شازندومرکزشهر یک مرحله ای 1399/06/061399/06/241399/06/151399/06/23مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو  

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0