پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
82مناقصه عمومی محوطه سازی مجتمع خدمات رفاهی ورودی شهر و ادامه سرویس های بهداشتی یک مرحله ای 1401/09/081401/09/271401/09/151401/09/26مشاهده اطلاعات کامل
55 پروژه اصلاح و ترمیم جداول و کف فرش پارک ها و سرویس بهداشتی سطح شهر شازند یک مرحله ای 1401/08/261401/09/141401/09/031401/09/13مشاهده اطلاعات کامل
77آسفالت معابر و ترانشه های سطح شهر شازند به صورت پخش دستی و ماشینی یک مرحله ای 1401/08/261401/09/141401/09/031401/09/13مشاهده اطلاعات کامل
12/12953اصلاح و ترمیم جداول و کف فرش پارک ها و سرویس های بهداشتی سطح شهر شازند مناقصه 1401/08/211401/08/211401/08/211401/08/21مشاهده اطلاعات کامل
12/12780پروژه جدول گذاری بتنی مناقصه 1401/07/301401/08/251401/08/071401/08/17مشاهده اطلاعات کامل
10خریداری یک دستگاه پیکاپ دوکابین صفرکیلومتر فراخوان 1399/12/061399/12/251399/12/131399/12/23مشاهده اطلاعات کامل
9پیاده سازی دوبین های مدار بسته سطح شهر مناقصه 1399/12/061399/12/301399/12/131399/12/23مشاهده اطلاعات کامل
6کندمان آسفالت وآسفالت ریزی خیابان های سطح شهر مناقصه 1399/11/281399/12/171399/12/051399/12/16مشاهده اطلاعات کامل
8احداث ساختمان کتابخانه مناقصه 1399/11/231399/12/111399/11/301399/12/10مشاهده اطلاعات کامل
7اجرای کف فرش بتنی پرسی واصلاح وترمیم جداول بلوار وخیابان استاد مطهری مناقصه 1399/11/281399/12/171399/12/051399/12/16مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو  

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0