شهرستان شازند در جنوب غربی استان مرکزی واقع گردیده است و مساحت آن بالغ بر 2827 کیلومتر مربع میباشد. شازند از شمال و شمال شرق به اراک ،جنوب و جنوب غرب به بروجرد(استان لرستان)،غرب به ملایر(استان همدان)و از جنوب شرق به خمین محدود میشود ، مرکز این شهرستان شازند است ارتفاع شازند از سطح دریا 1920 تا 2050 متر است و با مرکز استان مرکزی(اراک) 33 کیلومتر فاصله دارد.منطقه شازند به دلیل ارتفاع زیاد و کوهستانی بودن دارای آب و هوای کوهستانی با زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل و خنک می باشد.

                                              طول :  405/49
ودارای مختصات جغرافیایی 
                                            عرض :  9136/33

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0