پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

نام ونام خانوادگی

 مسعود  مشیدی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 کارشناسی

سمت

 شهردار

شماره تماس

 38224960

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0