پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شهردار

 

نام ونام خانوادگی

 مسعود  مشیدی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 کارشناسی

سمت

 شهردار

شماره تماس

 38224960

 


5.1.0.0
V5.1.0.0