• ساعت : ۹:۲۴:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ 
  • کد خبر : ۳۱۲۶
🔸🔹آگهی مناقصه یك مرحله ای
🔸🔹آگهی مناقصه یک مرحله ای 🔸شهرداری شازند با موافقت شورای اسلامی شهر طی بند2 صورتجلسه شماره 42 مورخ 98/12/21 براساس نقشه ومشخصات تهیه شده توسط مهندسین مشاور آرمان پژوهان پارس نسبت به ادامه پروژه احداث رستوران کافی شاپ پارک تپه سنگی محله ازنا شامل (تهیه وکار گذاشتن تیر ساده (تیر ریزی ساده)_تهیه وساخت نصب پله_تهیه وساخت ونصب تیر بصورت تودلی از 2 یا چند تیر آهن تهیه مصالح واجرای رنگ الکیدی اکسیر آهن و...) واگذار نماید. 🔹زمان دریافت اسناد: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به واحد مالی وعمران شهرداری شازند مراجعه ونسبت به دریافت اسناد از تاریخ 99/4/18 لغایت 99/5/3 اقدام نمایند.
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0