عنوان : شروع عملیات جدولگذاری انتهای خیابان شهباز
کد خبر : ۳۱۱۹
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ 
ساعت : ۱۱:۲۸:۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شروع عملیات جدولگذاری انتهای خیابان شهباز توسط پیمانکار بخش خصوصی .
جدولگذاری در این قسمت در راستای هدایت آب کشاورزی زمینهای منطقه و همچنین جهت جلوگیری از آبگرفتگی و نفوذ آب در معابر مجاور آن می باشد.
sapp.ir/shahrdarishazand


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0