عنوان : ادامه عملیات اجرای سنگفرش پیاده رو خیابان شهید رجایی
کد خبر : ۳۱۱۸
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ 
ساعت : ۱۱:۲۶:۲۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

ادامه عملیات اجرای سنگفرش پیاده رو خیابان شهید رجایی در راستای بهبود کیفی معابر شهری.
sapp.ir/shahrdarishazand


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0