عنوان : ادامه عملیات ساخت سپتیك كشتارگاه دام شهرداری شازند
کد خبر : ۳۱۱۵
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ 
ساعت : ۱۰:۱۲:۴۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

ادامه عملیات ساخت سپتیک کشتارگاه دام شهرداری شازند.
عملیات دیوار کشی سپتیک کشتارگاه دام شهرداری شازند توسط پیمانکار عمرانی بخش خصوصی و نظارت واحد عمران شهرداری در حال اجرا می باشد.
sapp.ir/shahrdarishazand