عنوان : ادامه عملیات آسفالت معابر سطح شهر
کد خبر : ۳۰۹۹
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ 
ساعت : ۱۲:۲۱:۴۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

ادامه عملیات آسفالت معابر سطح شهر
اجرای آسفالت معابر و کوچه های جدیدالاحداث جنب دادگستری توسط پیمانکار عمرانی بخش خصوصی و نظارت واحد عمران در حال انجام می باشد.
sapp.ir/shahrdarishazand


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0