عنوان : آغاز عملیات هرس درختان سطح شهر توسط واحد فضای سبز
کد خبر : ۳۰۹۸
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ 
ساعت : ۱۳:۴۵:۴۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آغاز  عملیات هرس درختان سطح شهر توسط واحد فضای سبز
عملیات هرس و پیرایش درختان در سطح شهر در راستای جوان سازی و فرم دهی درختان سطح شهر انجام می شود.
یکی از مهمترین اقداماتی  که در سلامت درختان تاثیر بسزایی دارد هرس به موقع است و هر ساله عملیات هرس درختان شهر انجام میشود و اجرای عملیات هرس درختان از نظر رشد تاج و ریشه متناسب با فضای شهری و هم جواری با ساختمان و بناها امری لازم  و ضروری است.
انجام این عملیات در زمان مناسب منجر به افزایش تولید شاخه های جوان، شکل دهی و حذف شاخه های خشک و بیمار، کنترل حجم تاج درختان، ایجاد دید ترافیکی و کنترل ارتفاع و حجم رشد ریشه و کنترل رشد ارتفاع  درختان مزاحم در مسیر شبکه های برق خواهد شد.
sapp.ir/shahrdarishazand


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0