عنوان : رنگ آمیزی و بهسازی المان میدان هفت تیر
کد خبر : ۳۰۹۷
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ 
ساعت : ۱۳:۴۱:۲۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

رنگ آمیزی و بهسازی المان میدان هفت تیر
به منظور بهبود کیفیت بصری و با هدف زیبا سازی منظر شهری، عملیات رنگ آمیزی و بهسازی المان میدان هفت تیر توسط واحد زیبا سازی شهرداری در حال اجرا می باشد.


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0