عنوان : اصلاح و رفع مشكل روشنایی پاركها ومیادین
کد خبر : ۳۰۹۶
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ 
ساعت : ۱۳:۴۰:۱۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

با توجه به ضرورت روشنایی مطلوب در پارکهای سطح شهر به منظور حفظ و تأمین امنیت شهروندان و خانواده ها و همچنین ارائه خدمات مطلوب رفاهی در اماکن عمومی برای حضور شهروندان در پارکها ، اصلاح و رفع مشکل روشنایی پارکها ومیادین از جمله پارک سرآسیاب در برنامه کاری واحد زیبا سازی شهرداری شازند  قرار گرفته ودرحال انجام می باشد.


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0