عنوان : طرح تعویض، اصلاح و ساماندهی تابلوهای فرسوده و قدیمی نامگذاری معابر.
کد خبر : ۳۰۹۵
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ 
ساعت : ۱۳:۳۸:۳۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

طرح تعویض، اصلاح و ساماندهی تابلوهای  فرسوده و قدیمی نامگذاری معابر.
واحد زیباسازی شهرداری به منظور بهسازی فضای شهری ، رفاه و رضایتمندی شهروندان عملیات تعویض ، اصلاح و ساماندهی و استاندارد سازی تابلوهای فرسوده معابر را در دستور کار قرار داده اند.


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0