عنوان : (((فراخوان دعوت به همكاری)))
کد خبر : ۳۰۸۴
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ 
ساعت : ۱۱:۰:۵۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

فراخوان دعوت به همکاری

(نوبت دوم)

  شهرداری شازند در نظر دارد احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شهر شازند را به شخص یا اشخاص حقیقی  دارای شرایط مندرج در اسناد (پیوست ) واگذار نماید 0 لذا از کلیه سرمایه گذاران علاقمند و واجد شرایط دعوت بعمل می آید از تاریخ نشر این آگهی به مدت 10 روز کاری جهت دریافت اسناد فرا خوان با مراجعه به سایتshazand.ir  یا  بصورت حضوری به واحد مالی شهرداری شازند اقدام نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 38228038ارتباط بر قرار نمایند0

شهرداری و شورای اسلامی شهر شازند
بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0