عنوان : عملیات زیركوبی و زیر سازی معابر تفكیكی های جدید
کد خبر : ۳۰۸۲
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 
ساعت : ۱۲:۴۳:۳۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

ادامه عملیات زیرکوبی و زیر سازی معابر تفکیکی های جدید جنب ساختمان دادگستری توسط ماشین آلات واحد موتوری و تحت نظارت واحد عمران شهرداری شازند.