عنوان : تنویر افكار عمومی در خصوص وضعیت دریاچه كوكبیه
کد خبر : ۳۰۰۳
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ 
ساعت : ۷:۳۵:۵۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در پاسخ به سوالات شهروندان محترم شهر شازند در خصوص دریاچه کوکبیه موارد ذیل جهت تنویر افکار عمومی اعلام می گردد:

باتوجه به اینکه در سال 1393 بحث دریاچه کوکبیه در اراضی پلاک 48 اصلی شکل گرفته و از طرفی شهرداری شازند به منظور بهره برداری از دریاچه کوکبیه تلاش فراوان جهت احیاء و تجهیز دریاچه نموده است و در این راستا نیز علیرغم اینکه قبلاً قول داده بودند که در سال 1394 سند به نام شهرداری شازند صادر نمایند   اقدامی نشد و در این خصوص شهرداری بالغ بر یک میلیارد تومان خرج هزینه تجهیزات و پرداخت غرامت دیه به اشخاص در زمینه های متفاوت پرداخت نموده است فقط براساس صورتجلسه ای که در سال 1395 شهرداری قبول مسئولیت نموده است و علیرغم همه این موارد حاضر به انتقال سند قطعی ملک نشده اند و همچنین برای رفع مشکل شهرداری از سال 1396  نیمه دوم به اتفاق شورای اسلامی شهر شازند  پیگیری نمود که براساس قانون سند به نام منابع طبیعی و در نهایت به نام اداره راه و شهرسازی انتقال داده شد که در این راستا مراجعات مکرر شهرداری و شورای اسلامی شهر قابل توجه می باشد برهمین اساس چنانچه شهرداری بخواهد در این منطقه هزینه نماید باتوجه به اینکه خارج از محدوده قانونی شهر می باشد حتماً باید اداره راه و شهرسازی سند را به نام شهرداری انتقال دهند و تاکنون با توجه به اصرار فراوان شورای اسلامی شهر و شهرداری در این راستا  اقدامی انجام نداده اند و فقط مایل هستند  مکان را به صورت استیجاری کوتاه مدت تحویل دهند که با این اوصاف شهرداری نمی تواند هزینه ای نماید چون مالک آن قسمت نمی باشد لذا برای دعوت از سرمایه گذاران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، مالک دریاچه اداره راه و شهرسازی فرا خوان انجام دهند تا هرچه زودتر افراد در صورت تمایل برای سرمایه گذاری مراجعه نمایند که براساس قوانین و مقررات مرتبط اقدامات مؤثر بعمل آورند.
روابط عمومی شهرداری شازند


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0