عنوان : ساخت زمین بازی كودكان در پارك سلامت
کد خبر : ۳۰۰۰
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ 
ساعت : ۹:۳۷:۴۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهرداری شازند در راستای نشاط اجتماعی شهروندان اقدام به محوطه سازی و اختصاص زمینی جهت نصب وسایل بازی پلی اتیلن  در پارک سلامت مقابل اورژانس نموده و در حال انجام می باشد.


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0