عنوان : نگاهی به گزارش عملكرد فروردین ماه سال 98 واحد فنی و شهرسازی
کد خبر : ۲۹۸۹
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ 
ساعت : ۷:۵۹:۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

ردیف

عنوان

فروردین ماه سال 98

تعداد

متراژ

1

مجوز ساخت

7

47/1080

2

پایان کار

0

0

3

عدم خلافی

1

 

4

گزارش بازدید

74

 

5

ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد

15

 

6

ابلاغ آرای کمیسیون ماده صد

0

 

7

ابلاغ آرای کمیسیون تجدید نظر

0

 

8

کمیسیون ماده پنج

1

 

9

صدور دستور نقشه

3

 

10

پاسخ استعلام ادارات مختلف (آب ، برق و گاز جهت برقراری انشعابات)

10

 

11

پاسخ استعلام بنیاد مسکن

6

 

12

پاسخ استعلام دفتر خانه

11

 

13

بازدید های صورت گرفته به همراه شهردار

9

 

14

پیگیری گزارشات پلیس ساختمانی

6

 بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0