عنوان : بازدید مهندس حق شمار كارشناس دفتر فنی استانداری مركزی در امور فضای سبز از گلخانه شهرداری شازند
کد خبر : ۲۹۷۶
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ 
ساعت : ۱۱:۴۵:۲۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدید مهندس حق شمار کارشناس دفتر فنی استانداری مرکزی در امور فضای سبز از گلخانه شهرداری شازند.


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0