عنوان : آموزش كار با كپسول اتش نشانی و توصیه های ایمنی در مدرسه شبانه روزی زینب كبری(س)
کد خبر : ۲۹۷۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ 
ساعت : ۱۲:۸:۳۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰