عنوان : مناسب سازی معابر ورودی به پارك سوم خرداد جهت تردد معلولین
کد خبر : ۲۹۶۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ 
ساعت : ۱۲:۳۷:۱۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰به گزارش روابط عمومی شهرداری شازند: معابر ورودی به پارک سوم خرداد جهت تردد معلولین مناسب سازی شد.

جهت تردد آسان و استفاده افرادی که محدودیت حرکت دارند و از ویلچر استفاده می کننده از فضای پارک سوم خرداد معابر ورودی به این پارک جهت تردد این عزیزان مناسب سازی شد.
بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0