عنوان : با تحویل پسماندهای خشك، گلدان گل هدیه بگیرید
کد خبر : ۲۹۳۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ 
ساعت : ۹:۵۹:۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری شازند، شهروندان در قبال تحویل پسماند خشک به مسئول ایستگاه جمع آوری پسماند خشک مستقر در مقابل گلخانه جدید شهرداری می توانند با مراجعه به گلخانه گلدان گل تحویل بگیرند.


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0