عنوان : مشاركت بخش خصوصی؛ محورحركت شهرداری
کد خبر : ۲۹۲۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ 
ساعت : ۹:۵:۵۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری شازند جلسه ای با سرمایه گذار بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در معدن کوکبیه، پارک سرآب عباس آباد و ساختمان قدیمی شهرداری با حضور شهردار،اعضای شورا و کارشناسان شهرداری در دفتر شهرداری برگزار شد.
شهردار در این خصوص گفت: جذب سرمايه گذار در حوزه هاي مختلف همواره عاملي برجسته براي تداوم رشد اقتصادي هر شهري به شمار مي رود. در اين ميان شهرداري شازند، يکي از نهادهاي عمومي با ظرفيت هاي متعدد مي باشد که قادر است با بهره گيري از تمامي قابليت ها و ويژگي هاي شهر، ظرف توسعه اقتصادي و شهري را انباشته ساخته و پيشبرد اهداف شهر را ميسر سازد.


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0