عنوان : هرس درختان بلوار طالقانی
کد خبر : ۲۹۲۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ 
ساعت : ۱۳:۵۴:۴۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری شازند در ادامه عملیات هرس درختان سطح شهر ، اکیپ هرس کار خود را در بلوار طالقانی و میدان معلم به سرانجام رساندند.بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0