عنوان : اجرای عملیات بهسازی و ساماندهی وضعیت جداول محله عباس آباد
کد خبر : ۲۹۲۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ 
ساعت : ۱۱:۳۶:۵۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری شازنددر  راستای بهبود وضعیت جمع آوری آبهای سطحی، ترمیم و ساماندهی جداول محله عباس آباد و صورت پذیرفت.

مهندس شعبانی با اعلام این مطلب عنوان کرد: ساماندهی و رفع نواقص جداول در سطح معابر از اقدامات خدمات رسانی شهرداری به شهروندان و ساکنان مناطق مختلف شهری است که در راستای ساماندهی وضعیت آبهای سطحی جرا می شود.بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0