عنوان : هرس و سر زنی گلهای بلوار شهدا
کد خبر : ۲۹۲۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ 
ساعت : ۱۱:۲۶:۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری شازند در ادامه اجرای عملیات سر زنی گلهای رز سطح شهر ، این عملیات در بلوار شهدا به سمت عباس آباد  در حال اجرا می باشد . سرزنی گل رز جهت جوان سازی این گلها برای فصل جدید رویش و استفاده از ساقه های آنها برای تکثیر  می باشد.بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0