عنوان : بهسازی محل دپوی زباله های شازند
کد خبر : ۲۸۸۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ 
ساعت : ۸:۴۰:۴۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


به گزارش روابط عمومی شهرداری شازند: 

بهسازی محل دپوی زباله و بارگیری توسط واحد موتوری انجام شد، با توجه به اینکه انتقال زباله های شهر شازند به صورت روزانه به محل دفن پسماند اراک منتقل می شود بر همین اساس جهت تسهیل در تخلیه زباله در محل دپو و بارگیری مجدد آن جهت انتقال به اراک بهسازی مناسب صورت گرفت .بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0