عنوان : عملیات نظافت و روفت و روب گروهی
کد خبر : ۲۸۸۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ 
ساعت : ۱۰:۱۹:۳۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰تیم خدماتی تنظیف و پاکسازی گروهی معابر با حضور در خیابان ولیعصر، چمران و امام سجاد عملیات نظافت، روفت و روب را به صورت گروهی انجام دادند .بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0