عنوان : از جمله اقدامات وفعالیت های روزانه كشتارگاه شهرداری شازند جهت خدمات دهی به شهروندان شهر شازند وروستا های اطراف كشتارگاه شهرداردی شازند روزانه میانگین تعداد 6 راس دام سنگین و16 راس دام سبك جهت تامین گوشت گرم شهر شازند وروستا های اطراف كشتار می گردد كه این امر از ساعت 5صبح لغایت9 صبح با نظارت ناظر شرعی وناظر بهداشتی انجام می گردد كه پس از عملیات كشتار گوشت حاصل در سردخانه كشتارگاه به مدت 24 ساعت به منظور رفع آلودگی واز بین بردن میكروب های موجود نگهداری وسپس توسط ماشین حمل گوشت مكانیزه این شهرداری به قصابی های سطح شهر منتقل می گردد .این كشتارگاه دارای امكانتی از قبیل سردخانه ,دستگاه شوك برقی, اره جناق بر,جرثقیل 3تنی ,ترازو دیجیتال و.... می باشد.
کد خبر : ۲۸۵۸
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ 
ساعت : ۹:۴۴:۳۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

از جمله اقدامات وفعالیت های روزانه کشتارگاه شهرداری شازند جهت خدمات دهی به شهروندان شهر شازند وروستا های اطراف

کشتارگاه شهرداردی شازند روزانه میانگین تعداد 6 راس دام سنگین و16 راس دام سبک جهت تامین گوشت گرم شهر شازند وروستا های اطراف کشتار می گردد که این امر از ساعت 5صبح لغایت9 صبح با نظارت ناظر شرعی وناظر بهداشتی انجام می گردد که پس از عملیات کشتار گوشت حاصل در سردخانه کشتارگاه به مدت 24 ساعت به منظور رفع آلودگی واز بین بردن میکروب های موجود نگهداری وسپس توسط ماشین حمل گوشت مکانیزه این شهرداری به قصابی های سطح شهر منتقل می گردد .این کشتارگاه دارای امکانتی از قبیل سردخانه ,دستگاه شوک برقی, اره جناق بر,جرثقیل 3تنی ,ترازو دیجیتال و.... می باشد.

 شرح برخی ازفعالیت های مستمر روزانه در کشتارگاه

1) بکارگیری بهینه نیروها و تجهیزات موجود در کشتارگاه جهت ارائه خدمات بهتر.  
2) نظارت بر سالن‌ها، خط کشتار و سایر تجهیزات از قبیل تهویه و روشنایی موجود در کشتارگاه و حصول اطمینان از تنظیم و عملکرد مناسب آن‌ها.  
3) نظارت بر شستشو و ضد عفونی نمودن روزانه سالن‌ها و خط کشتارگاه.
4) جلوگیری از ورود جانواران و حشرات موذی به سالن‌ها با استفاده از روش‌های مناسب.  
5) سم‌پاشی دوره‌ای محوطه کشتارگاه.
6) همکاری و هماهنگی با ناظر ذبح شرعی، دامپزشکی، بهداشت، محیط زیست و ... .  
7) ارائه گزارش عملکرد و آمار و اطلاعات کشتارگاه به صورت روزانه به شهرداری.
8) کنترل و نظارت بر سیستم‌های تصویه فاضلاب.  بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0