عنوان : تكثیر وقلمه زنی بیش از 100هزار بوته گل های زینتی وفصلی در گلخانه شهرداری شازند. گلخانه فضای سبز شهرداری شازند برای تولید انواع گل های فصلی مورد نیاز در مناطق مختلف شهر احداث گردیده و در طول سال صدها هزار بوته و نشاء گل متناسب فصلی تولید میكند كه نیاز شهر شازند را از حیث تولید بعضی گونه های گیاهی را تامین مینماید. فعالیت این گلخانه شامل تولید انواع گونه های زینتی از قبیل گل رز، نسترن،یاس زرد،پاپیتال، زرشك زینتی،لاواندا،اسپیره، سرو رونده و انواع گلهای فصلی می باشد بطوریكه در فصول پاییز و زمستان و با بسیج تمامی امكانات و عوامل تولید در این گلخانه ادامه یافته و گونه های مورد نیاز فصل كاری حوزه فضای سبز تولید می شود. واحد فضای سبز شهرداری شازندهر ساله در فصل پاییز اقدام به قلمه زنی انواع درختچه ها و گل های موجود در سطح شهر و در گلخانه می كند و امسال نیز بیش از 100 هزار بوته گل در این گلخانه قلمه زنی و آماده كاشت در فضاهای سبز می باشد كه این كار تا اواخر پاییز ادامه خواهد داشت .
کد خبر : ۲۸۵۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ 
ساعت : ۱۳:۴۷:۵۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0