عنوان : مسئول آرامستان شهرداری شازند در خصوص عملكرد یك ماه اخیر گفت: بخش مهمی از عملكردهای به عملیات‌های عمرانی اختصاص دارد كه می‌توان به همسطح سازی قطعات و نصب وتولید بلوك روقبری اشاره كرد كه در همین زمینه 500 عدد دال روقبری ساخته شده است.
کد خبر : ۲۸۴۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ 
ساعت : ۱۳:۵۹:۴۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

نگاهیبه عملکرد آرامستان های بهشت زهرای ازنا-شازند-کلاوه وعباس آباد

 

مسئول آرامستان شهرداری شازند در خصوص عملکرد یک ماه اخیر گفت: بخش مهمی از عملکردهای به عملیات‌های عمرانی اختصاص دارد که می‌توان به همسطح سازی قطعات و نصب وتولید بلوک روقبری اشاره کرد که در همین زمینه  500 عدد دال روقبری ساخته شده است.

وی در ادامه افزود: در آرامستان ازنا اقداماتی که صورت گرفته

گسترش فضای سبز وچمن کاری به خاطر سیمای منظر محوطه ازنا

3ردیف بندی وهم سطح سازی قبور قطعات به تعداد 30 عدد

تعمیر وتعویض  روشنایی محوطه

نسبت به دفن 17 متوفی در یکماه اخیر

آرامستان شازند:

چمن کاری وکاشت گلهای فصلی

آماده سازی 20 عدد قبر توسط نیروهای مردمی

تعمیر وتعویض روشنایی محوطه

آماده سازی غسالخانه گلزار شهداء توسط شهرداری

دفن20 متوفی در یک ماه اخیر

آرامستان کلاوه:

آماده سازی 9 قبر  توسط نیروهای مردمی

تعمیر کلیه روشنایی محوطه

تنظیف وپاکسازی  وکاشت گل در محوطه بصورت روزانه

دفن9 نفر متوفی در یک ماه اخیر

آرامستان عباس آباد:

آماده سازی 5 عدد قبر  توسط نیروهای مردمی

پاکسازی وتنطیف محوطه

دفن5 متوفی در یک ماه اخیر

وی در پایان بیان داشت :متوفی های از خارج شهرستان به تعداد 45 نفر بوده است که توسط مراجع قضایی تحویل خانواده هاشون تحویل گردیده است.بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0