عنوان : ‍ عملیات نخاله برداری ،تسطیح و پاكسازی زمین های خالی سطح شهر وانتقال آنها توسط واحد موتوری شهرداری شازند
کد خبر : ۲۸۳۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ 
ساعت : ۱۳:۱۵:۲۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0