رو عنوان : آگهی مناقصه
عنوان : مناقصه عمومی اجرای پروژه تكمیل مخزن آب1000 متر مكعبی سرآسیاب شازند
زير عنوان : شهرداری شازند در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه تكمیل مخزن آب1000 متر مكعبی سرآسیاب شازند شامل آیتم های فهرست بهائ ابنیه سال 1397 شامل(تهیه وسایل وقالب بندی فلزی-تهیه ونصب میل مهار-تهیه واجرای بتن وماسه شسته طبیعی یا شكسته-عایق كاری رطوبتی...كارهای دستمزد (ستاره دار)شامل :تفكیك وجدا سازی بارگیری حمل وتخلیه میلگرد های آجدار از نوعAIIازقطر10 میلی متر و20 میلیمتر بیشتر ونصب میلگرد ها...) وحمل واجرا وجوشكاری ونصب لوله های تأسیساتی شامل لوله های (گالوانیزه-چذبی-آهنی با سایزهای1/21اینچ تا13 اینچ...) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق در گاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نامه در سایت مذکور ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
کد خبر : ۲۸۳۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ 
ساعت : ۱۳:۵۰:۵۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0