عنوان : فراخوان
زير عنوان : طراحی اتاق شهردار و سالن کنفرانس ساختمان جدید شهرداری
کد خبر : ۲۳۶۷
تاريخ :
 ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ 
ساعت : ۹:۴۰:۲۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به اطلاع مشاورین و مهندسین طراح و معماری میرساند شهرداری شازند در نظر دارد در خصوص طراحی اتاق شهردار به مساحت 100 متر مربع و سالن کنفرانس ساختمان جدید شهرداری شازند به مساحت 250 متر مربع اقدام نماید. لذا از متخصصین و شرکت های ذیصلاح دعوت بعمل می آید برای ارائه طرح خود و کسب اطلاعات بیشتر و ارائه قیمت پیشنهادی تا تاریخ 1394/9/30 به واحد عمران شهرداری شازند مراجعه فرمایید.


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0