رو عنوان : آلودگی
عنوان : مثل بختك افتاده روی شازند
زير عنوان : خوش بحال قله شهباز
کد خبر : ۲۳۶۴
تاريخ :
 ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ 
ساعت : ۱۱:۵۸:۴۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آلودگی مثل بختک افتاده روی شازند، خوش بحال قله شهباز که آهنگ رشدش آز آلودگی بیشتر که توانسته سرش را از آلودگی بیاره بیرون یه نفس بکشه. البته این پایین هم اکسیژن هست،اکسیژن با رایحه مازوت و انواع مواد شیمیایی و... شاید شهیاز کلاه سرش رفته که این پایین نفس نمیکشه.
راستی زیر این همه آلودگی هوا کسی هست؟ رفتیم جلوتر دیدیم همه هستن! ولی اینقدر هوا آلوده هست که صدای همه گرفته! به دادشون برسید.
این تصاویر آلودگی هوای شهر شازند در تاریخ 3 آذر .


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0