• ساعت : ۱۱:۵۸:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ 
  • کد خبر : ۲۳۶۴
آلودگی
مثل بختك افتاده روی شازند
خوش بحال قله شهباز
آلودگی هوای شهر شازند بی داد کرده! به داد برسید
آلودگی مثل بختک افتاده روی شازند، خوش بحال قله شهباز که آهنگ رشدش آز آلودگی بیشتر که توانسته سرش را از آلودگی بیاره بیرون یه نفس بکشه. البته این پایین هم اکسیژن هست،اکسیژن با رایحه مازوت و انواع مواد شیمیایی و... شاید شهیاز کلاه سرش رفته که این پایین نفس نمیکشه.
راستی زیر این همه آلودگی هوا کسی هست؟ رفتیم جلوتر دیدیم همه هستن! ولی اینقدر هوا آلوده هست که صدای همه گرفته! به دادشون برسید.
این تصاویر آلودگی هوای شهر شازند در تاریخ 3 آذر .
امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0