چهارشنبه, 25 مهر 1397

عنوان : مناسب سازی پارك سرآب عباس آباد به جایگاه عبور ویلچر برای تردد معلولین تا بتوانند در این پارك به راحتی تردد كنند همچنین تمام سطح پارك برای عبور معلولین مناسب سازی شده است.
کد خبر : ۲۸۵۰
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۴/۱۹ 
ساعت : ۱۴:۱۵:۱۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

سایت پورتال شهرداری شازند