چهارشنبه, 28 شهريور 1397

عنوان : بازدید فرماندار شهرستان شازند با همراهی مهندس شعبانی شهردار از سطح شهر؛ در این بازدید از قسمتهای مختلف سطح شهر اعم از گلزار شهدای گمنام بازدید و در جریان مسائل و مشكلات این شهر قرار گرفت.
کد خبر : ۲۸۳۹
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۳/۲۷ 
ساعت : ۱۲:۱۶:۴۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

سایت پورتال شهرداری شازند