چهارشنبه, 28 شهريور 1397

عنوان : شكستگی لوله آب فضای سبز شهرداری توسط پیمانكار آب و فاضلاب وتعمیر آن توسط واحد فضای سبز واقع در خیابان 30 متری امام حسین سه راهی بیمارستان تامین اجتماعی
کد خبر : ۲۸۳۶
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۳/۲۳ 
ساعت : ۱۳:۶:۵۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

سایت پورتال شهرداری شازند